20 czerwca w Jaminach odbyła się promocja książki Jaminy tom 3 Zgony wydaną przez Jamiński Zespół Indeksacyjny. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie.

Fot. Tomasz Chilicki